Hvordan får jeg adgang til samfundsstatistik.dk?

Samfundsstatistik er Forlaget Columbus' årlige udgivelse, der samler statistiske oplysninger om samfundsforhold i ind- og udland. Materialet er omhyggeligt bearbejdet og pædagogisk tilrettelagt med henblik på at give overblik og træne arbejdet med statistik i samfundsfagsundervisningen.

Når du køber Samfundsstatistikken vil du nederst på din ordrebekræftelse finde en kuponkode. Kuponkoden kan bruges det antal gange svarende til det antal eksemplarer, der er købt. Hvis du udleverer din kode til elever, er den ens for alle brugere.

Første gang brugeren logger ind knytter han/hun kuponkoden sammen med en e-mail eller et UNI-login. Dette er de oplysninger der skal bruges til at logge ind fremover.

Har du modtaget bogen i abonnement og skal bruge en kode? Skriv til info@forlagetcolumbus.dk

Gratis opgavehæfte

I det gratis opgavehæfte kan du som underviser finde inspiration til arbejdet med Samfundsstatistikken. Hæftet, der er i PDF-format, er opdelt i temaer, der direkte kan indgå i undervisningen. Formålet er her at du, som lærer, får et overblik over hvilke tabeller og figurer, der er relevante at inddrage og hvordan man gør det på den bedst mulige måde. I mange temaer vil der også være konkrete opgaver og oplæg til analyser, der sigter direkte på at kunne bruges af eleverne - de er i nogle tilfælde suppleret med links.

Adgang til samfundsfag.dk

Som noget nyt giver købet af Samfundsstatistikken også gratis adgang til vores digitale opslagsværk samfundsfag.dk med masser af opslag inden for de fem velkendte samfundsfaglige discipliner sociologi, politik, international politik, økonomi og metode. Koden og fremgangsmåden er her den samme som ved brugen af Den Digitale Håndbog.