Hvordan får jeg adgang til Den Digitale Håndbog?

Samfundsstatistik er Forlaget Columbus' årlige udgivelse, der samler statistiske oplysninger om samfundsforhold i ind- og udland. Materialet er omhyggeligt bearbejdet og pædagogisk tilrettelagt med henblik på at give overblik og træne arbejdet med statistik i samfundsfagsundervisningen.

Når du køber Samfundsstatistikken vil du nederst på din ordrebekræftelse finde en kuponkode. Kuponkoden kan bruges det antal gange svarende til det antal eksemplarer, der er købt. Hvis du udleverer din kode til elever, er den ens for alle brugere.

Første gang brugeren logger ind knytter han/hun kuponkoden sammen med en e-mail eller et UNI-login. Dette er de oplysninger der skal bruges til at logge ind fremover.

Har du modtaget bogen i abonnement og skal bruge en kode? Skriv til info@forlagetcolumbus.dk

Gratis opgavehæfte

I det gratis opgavehæfte kan du som underviser finde inspiration til arbejdet med Samfundsstatistikken. Hæftet, der er i PDF-format, er opdelt i temaer, der direkte kan indgå i undervisningen. Formålet er her at du, som lærer, får et overblik over hvilke tabeller og figurer, der er relevante at inddrage og hvordan man gør det på den bedst mulige måde. I mange temaer vil der også være konkrete opgaver og oplæg til analyser, der sigter direkte på at kunne bruges af eleverne - de er i nogle tilfælde suppleret med links.

Errata

Vi har desværre fundet et par fejl i temakapitlet "Kønsroller og ligestilling mellem kønnene:

  • På s. 5 i introduktionen henvises der til tabel 8.11 - den rigtige tabel er 2.11.
  • På s. 6 under "Børn og unge i skolen" henvises der i ØV4 til følgende tabel, der er udgået af den endelige udgave:
Piger Drenge
Procent20022006201020142002200620102014
Kan virkelig godt lide at gå i skole
11-årige3637403831343243
13-årige1821272814202431
15-årige1818242313181821
Mobbet mindst et par gange pr. måned
11-årige1410891511811
13-årige1297412974
15-årige76547534
  • På s. 6 under "Børn og unge i skolen" henvises der i ØV5 til tabel 3.2 - den rigtige tabel er 3.1.
  • På s. 6 under "Fritidsliv" henvises der i ØV7 til tabel 3.4 - der skal i stedet henvises til tabel 3.1 og tabel 3.2.

Adgang til samfundsfag.dk

Som noget nyt giver købet af Samfundsstatistikken også gratis adgang til vores digitale opslagsværk samfundsfag.dk med masser af opslag inden for de fem velkendte samfundsfaglige discipliner sociologi, politik, international politik, økonomi og metode. Koden og fremgangsmåden er her den samme som ved brugen af Den Digitale Håndbog.