Joint venture

Samarbejde om fælles projekter mellem lokale og udenlandske virksomheder. Joint ventures er almindeligt i udviklingsøkonomier, hvor man har interesse i at få fordel af ekspertise og teknologi fra virksomheder i mere udviklede lande, mens den lokale virksomhed kan bidrage med bedre markedsadgang og andre fordele knyttet til den lokale økonomi og kultur.

Jobcenter

Jobcentret (tidligere arbejdsformidlingen) formidler kontakt mellem personer, der søger arbejde, og virksomheder, der søger arbejdskraft. Desuden søger Jobcentret på andre måder at hjælpe til at ledige kommer i arbejde eller uddannelse.

JuniBevægelsen

Dansk EU-kritisk organisation, der blev stiftet efter en splittelse i Folkebevægelsen mod EF-unionen i 1992.