Den amerikanske centralbank sænker renten

31. juli 2019

Den amerikanske centralbank har netop meddelt, at den sænker sin rente for første gang siden 2008 – med 0,25 procentpoint. Målet er at forlænge højkonjunkturen og ikke mindst sparke liv i inflationen. Målet er at få inflationen til at stige til et niveau tæt på men under 2 pct. 

Indgreb mod kviklån

4. juni 2020

Lovforslaget har til formål at etablere en styrket forbrugerbeskyttelse gennem forbud mod visse forbrugslån, at begrænse låneudbydernes muligheder for at markedsføre deres produkter og at sikre en beskyttelse af forbrugerne ved indgåelse af aftaler om lån mellem privatpersoner. Med forslaget indføres der et forbud mod alle forbrugslån, der har en årlig omkostning i procent (ÅOP) på over 35 procent, og som ikke vedrører en boligkreditaftale. Samtidig indføres der et loft over de samlede omkostninger på 100 procent. De skærpede regler om ÅOP- og omkostningsloft kommer også til at gælde for låneaftaler mellem privatpersoner.

Lovforslaget indeholder endvidere forbud mod markedsføring, hvorefter en forbrugslånsvirksomhed, som udbyder en enkelt forbrugerkreditaftale med årlige omkostninger på 25 procent eller derover, som hovedregel ikke må markedsføre nogen former for forbrugerkreditaftaler uanset årlige omkostninger i procent. Endvidere indføres et forbud mod enhver markedsføring af forbrugerkreditaftaler og forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere med visse undtagelser.
(For: A, B, F, O, V, Ø, Å Imod: C, I).

 

 

Global minimums-selskabsskat, nye skatteregler og EU

29. april 2021

For at undgå skattesnyd og gøre skatter mere rimelige, fremlægger MEP’erne (medlemmer af Europa-Parlamentet) en række forslag til ændringer af de forældede regler, der er etableret længe inden den digitale økonomi eksisterede.

De ønsker, at en minimum effektiv selskabsskattesats skal fastlægges på et rimeligt og tilstrækkeligt niveau for at modvirke overskudsflytning og forhindre skadelig skattekonkurrence. I denne forbindelse byder resolutionen også den amerikanske administrations nylige forslag om en global selskabsskat på 21% velkommen.

Slutteligt insisterer MEP’erne på, at EU bør udvikle sit eget minimumskrav som skal træde i kraft, hvis globale forhandlinger ikke kaster resultater af sig inden udgangen af året. Når halvdelen af året er gået, bør der foreligge et forslag til en skat på digitale ydelser og en køreplan fra Europa-Kommissionen med forskellige scenarier med eller uden enighed på OECD-niveau.

Resolutionen blev vedtaget med 549 stemmer for, 70 stemmer imod og 75 hverken for/eller imod.