Ny Nordsøaftale

22. marts 2017

Gasfelterne Tyra Øst og Vest er sunket i havet med foreløbigt fem meter. Mærsk har derfor sagt, at de er nødt til at slutte med at hente gas op ved udgangen af 2018, medmindre staten vil være med til at finansiere genopbygningen af Tyra-feltet. Ifølge aftalen betaler Mærsk for genopbygning mod, at staten giver Mærsk lov til at afskrive investeringen i Tyra på de 30 milliarder kroner hurtigere end ellers. De får også et større kulbrintefradrag, hvilket betyder, at skattebetalingen bliver mindre, da de kan trække en større del af deres indtægter fra i skat.

Maersk Oil sælges til Total

21. august 2017

A.P. Møller Maersk sælger Maersk Oil til franske Total for 47 mia. kr. Dermed er både DONG og Mærsk på vej ud af Nordsøen.

Regulering af forbrugslån (kviklån)

9. april 2019

Lovforslaget indfører krav om, at virksomheder, der udbyder forbrugslån til forbrugere, skal have en tilladelse hos Finanstilsynet og underlægges en række forbrugerbeskyttende regler. Finanstilsynet skal desuden føre tilsyn med forbrugslånsvirksomhederne.

(Enstemmigt).

Styrket indsats mod hvidvask

2. maj 2019 

Lovforslaget implementerer dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU og dele af den politiske aftale af 19. september 2018 mellem regeringen V, LA og K og S, DF, RV og SF om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

(Enstemmigt).

Samtale USA-Kina om handelsforhold

29. juni 2019

Ved G20-mødet enes de to lande formelt om at genoptage handelsforhandlingerne. Trump indvilger i ikke på ny at forhøje toldsatser. Samtidig lover han ikke at slå så hårdt ned på den kinesiske teknologivirksomhed Huawei. Kina indvilger i at købe en uspecificeret mængde amerikanske landbrugsprodukter.

Handelskrig USA-Kina

1.-5. august 2019 

1. august 2019: Efter dage med forhandlinger annoncerer Trump en ny told på kinesiske varer - denne gang for 300 milliarder dollar fra 1. september.

5. august 2019: Kina stopper indkøb af amerikanske landbrugsprodukter, oplyser Kinas handelsministerium.

Initiativer som hjælp til dansk økonomi

10. marts 2020

Regeringen iværksætter en række initiativer som hjælp for dansk økonomi. Initiativerne omfatter bl.a. kompensation til arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med over 1.000 deltagere og arrangementer på under 1.000 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper. Desuden understøttes virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat. Desuden oprettes regeringens og erhvervslivets corona-enhed, der skal drøfte konkrete forslag til midlertidige tiltag, der kan afhjælpe aktuelle udfordringer for i første omgang transporterhvervene samt turisme og oplevelsesøkonomi.

Initiativer til at holde hånden under danske arbejdspladser

12. marts 2020

Nye initiativer til at holde hånden under danske arbejdspladser. Erhvervsministeren frigiver den kontracykliske kapitalbuffer, så den er nul med øjeblikkelig virkning. Derved får bankerne og institutterne med deres nuværende kapitalbeholdning mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån. Der lægges således op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes, og der indføres en ordning, hvori virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge.

 

 

Hjælpepakker til dansk økonomi

19. marts 2020

Samtlige partier i Folketinget indgår en aftale og er villige til at bruge op mod et trecifret milliardbeløb for at sikre virksomheder, studerende og lønmodtagere, der er ramt af restriktioner som følge af COVID-19. Pakken skal sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning. Derudover skal pakken dække nogle af de faste omkostninger for virksomheder med fald i omsætning grundet COVID-19. I pakken indgår også øget adgang til eksportkredit og forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger.

Kommunernes anlægsloft 2020 fjernes

 26. marts 2020

Regeringen fjerner kommunernes anlægsloft i 2020. Dermed kan kommuner og regioner nu bruge flere penge. Det skal støtte dansk erhvervsliv under coronakrisen, lyder det fra regeringen. 

 

 

Støtte til medier

1. april 2020

Politisk flertal vedtager aftale om kompensation til medier. Et politisk flertal lander en aftale om en kompensationsordning til de danske medier, som er ramt af faldende annonceindtægter grundet COVID-19. Det er forventningen, at ordningen vil komme til at koste i omegnen af 180 millioner kroner i 2020. Tidligere er mediestøtten blevet fremrykket for at hjælpe medierne.

Støtte til rejseselskaber

12. maj 2020

Rejseselskaber får millionstøtte fra staten pga. COVID-19. Den danske rejsebranche får en direkte statsstøtte på 725 millioner kroner. Derudover bliver der også lavet om på en tidligere vedtaget låneordning til branchen. Det betyder, at de enkelte medlemmer af Rejsegarantifonden nu udelukkende hæfter for deres egne lån.

Støtte til SAS

15. juni 2020

Folketinget har vedtaget statsstøtte til SAS, hvor det er lagt op til at poste 3,5 milliarder danske kroner ind i selskabet fra dansk side. I alt ni milliarder danske kroner kommer pakken til at indeholde med penge også fra blandt andre den svenske stat og obligationsejere.

Samtidig har et bredt flertal i Folketinget aftalthttps://fm.dk/media/18064/faktaark-om-aftaleelementer.pdf en kommende hjælpepakke til luftfartsbranchen.

Danske Banks forkerte opkrævninger

September 2020

Danske Bank får fire påbud fra Finanstilsynet i sagen om uretmæssig gældsinddrivelse. Disse indbefatter, at banken skal:

(1) Stoppe inddrivelsen af gæld fra alle kunder i inkassoafdelingen, undtagen fra de kunder hvor der er en ubetydelig risiko for, at gælden er fejlbehæftet. Alle kunder skal dog have mulighed for at standse indbetalingen, og det skal ske uden ekstraomkostninger for kunderne.

(2) Informere alle berørte kunder individuelt. 

(3) Fremadrettet sikre, at banken straks stopper med at opkræve penge, den ikke har ret til, når banken konstaterer en fejl. 

(4) Fremover sikre, at kunderne straks informeres individuelt, hvis banken mener, at kunderne kan være berørt af den konstaterede fejl.

Landets øvrige store banker skal også undersøges.

Anlæg af Lynetteholmen

4. juni 2021

Formålet med lovforslaget er at give hjemmel til, at udviklingsselskabet By & Havn I/S kan anlægge en ny halvø i Københavns Havn.

(For: A, B, C, F, I, O, V Imod D, Ø, Å)