Folketingsvalg

13. juni 2015

Trods en markant tilbagegang for Venstre  på 13 mandater sikrer valget et regeringsskifte med Lars Løkke Rasmussen som regeringsleder.

Ny regering

28. juni 2015

Den nye regering består af 17 ministre, der alle er fra Venstre: 

 • Statsminister: Lars Løkke Rasmussen. Finansminister: Claus Hjort Frederiksen. Udenrigsminister: Kristian Jensen. Kultur- og kirkeminister: Bertel Haarder. Transport- og bygningsminister: Hans Christian Schmidt. Miljø- og fødevareminister: Eva Kjer Hansen. Erhvervs- og vækstminister: Troels Lund Poulsen. Udlændinge, integrations- og boligminister: Inger Støjberg. Social- og indenrigsminister: Karen Ellemann. Justitsminister: Søren Pind. -Energi-, forsynings- og klimaminister: Lars Christian Lilleholt. Minister for børn, undervisning og ligestilling: -Ellen Trane Nørby. Sundheds- og ældreminister: Sophie Løhde. Skatteminister: Karsten Lauritzen. Uddannelses- og forskningsminister: Esben Lunde Larsen. Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde: Carl Holst. Beskæftigelsesminister: Jørn Neergaard Larsen.

Regeringen omdannes

27. november 2016

Venstres ministre:

 • Statsminister: Lars Løkke Rasmussen. Finansminister: Kristian Jensen. Forsvarsminister: Claus Hjort Frederiksen. Minister for udviklingssamarbejde: Ulla Tørnæs. Uddannelses- og forskningsminister: Søren Pind. Minister for ligestilling og nordisk samarbejde: Karen Elleman. Udlændinge- og integrationsminister: Inger Støjberg. Beskæftigelsesminister: Troels Lund Poulsen. Energi- og forsynings- og klimaminister: Lars Christian Lilleholt. Sundhedsminister: Ellen Trane Nørby. Minister for offentlig innovation: Sophie Løhde. Skatteminister: Karsten Lauritzen. Miljø- og Fødevareminister: Esben Lunde Larsen. 

Liberal Alliances ministre:

 • Udenrigsminister: Anders Samuelsen. Økonomi- og indenrigsminister: Simon Emil Ammitzbøll. Undervisningsminister: Merete Riisager. Kultur- og kirkeminister: Mette Bock. Transport-, bygnings- og boligminister: Ole Birk Olesen. Ældreminister: Thyra Frank.

Det Konservative Folkepartis ministre:

 • Justitsminister: Søren Pape Poulsen. Erhvervsminister: Brian Mikkelsen. Børne- og socialminister: Mai Mercado. 

Private bidrag til politiske partier

1. juni 2017

Formålet er at skabe mere åbenhed om partistøtte til partier og kandidater. Der indføres bl.a. forbud mod at modtage anonyme tilskud over 20.000 kr. (Enstemmigt).

Ny opstillingsform

1. juni 2017

Der er traditionelt to hovedformer for opstilling af kandidater til folketingsvalg: kredsvis opstilling og sideordnet opstilling. I kredsvis opstilling opstilles kandidaterne alfabetisk bortset fra normalt en nomineret kandidat øverst. Nu bliver der mulighed for at opstille dem i prioriteret rækkefølge. (Enstemmigt).

Kommunalvalg

21. november 2017

Ved kommunalvalget fordeles stemmerne over hele landet således: Socialdemokratiet 32,4 pct. (+2,9 pct.) Venstre 23,1 pct. (-3,5 pct.) Det Konservative Folkeparti 8,8 pct. (+0,2 pct.). Dansk Folkeparti 8,8 pct. (-1,3 pct.) Enhedslisten 6 pct. (-0,9 pct.) SF 5,7 pct. (+0,1 pct.) Radikale Venstre 4,6 pct. (-0,2 pct.) Alternativet 3 pct. (+3 pct.) Liberal Alliance 2,6 pct. (-0,3 pct.) Nye Borgerlige 0,9 pct. (+0,9 pct.).

Borgerforslag til behandling i Folketinget

19. december 2017

Formålet med lovforslaget er at skabe et retsgrundlag for en ordning, hvorefter borgere, der har valgret til Folketinget, kan indgive forslag med henblik på senere behandling som beslutningsforslag i Folketinget, og hvorved andre personer, der opfylder den samme betingelse, kan tilkendegive deres støtte til sådanne forslag (betegnet borgerforslag). Med lovforslaget bemyndiges Folketingets formand til efter forhandling med næstformændene og efter forelæggelse for Udvalget for Forretningsordenen at fastsætte nærmere regler om ordningen for borgerforslag.

Regeringsrokade

2. maj 2018

I forbindelse med en regeringsrokade bliver følgende nye ministre indsat: Tommy Ahlers som uddannelses- og forskningsminister. Eva Kjær Hansen som minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Jakob Ellemann Jensen som miljø- og fødevareminister.

Europaparlamentsvalg

26 maj 2019

Danmark skal sende 14 mandater til Europa-Parlamentet. V får fire mandater, S får tre, SF og R får to mandater hver og DF, K og Enhedslisten får et.

 • Venstre: Morten Løkkegaard, Søren Gade, Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell (sidstnævnte indtræder først ved Brexit).
 • Socialdemokratiet: Christel Schaldemose, Niels Fuglsang, Marianne Vind (afløser for Jeppe Kofod).
 • SF: Margrete Auken, Kira Marie Peter-Hansen.
 • Radikale Venstre: Morten Helveg Petersen, Karen Melchior.
 • Enhedslisten: Nikolaj Villumsen.
 • Det Konservative Folkeparti: Pernille Weiss-Pedersen. 
 • Dansk Folkeparti: Peter Kofod.

Folketingsvalg

5. juni 2019

Socialdemokratiets bliver det største danske parti med 48 mandater efterfulgt af Venstre med 43 mandater. Radikale Venstre og Dansk Folkeparti bliver de tredjestørste partier med 16 mandater. (Se mere i tabel 10.2).

Aftale mellem A, B, F og Ø

26. juni 2019

I nat underskrev partilederne Mette Frederiksen (Socialdemokratiet), Morten Østergaard (Radikale), Pia Olsen Dyhr (SF) og Pernille Skipper (EL) et såkaldt forståelsespapir, der går under navnet ”Retfærdig retning for Danmark”. Med det i hånden vil Mette Frederiksen gå til dronningen for at bede om lov til at stå i spidsen for dannelsen af en ny regering. Som forudsætning for tilblivelsen af en sådan regering er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten enige om ”en politisk forståelse”, der medfører, at en ny regering er forpligtet til at tage en række initiativer, der samlet set vil betyde en ny politisk retning for Danmark. Initiativerne skal udmøntes i løbet af regeringsperioden og gerne i et bredt samarbejde med Folketingets øvrige partier. En ny regering vil endvidere respektere alle gældende forlig.

Regeringen præsenteres

27. juni 2019

Den nye regering består af 20 ministre, der alle er fra Socialdemokratiet: 

 • Statsminister: Mette Frederiksen. Finansminister: Nicolai Wammen. Udenrigsminister: Jeppe Kofod. Justitsminister: Nick Hækkerup. Social- og indenrigsminister: Astrid Krag. Skatteminister: Morten Bødskov. Klima-, energi- og forsyningsminister: Dan Jørgensen. Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde: Mogens Jensen. Sundheds- og ældreminister: Magnus Heunicke. Transportminister: Benny Engelbrecht. Minister for udviklingssamarbejde: Rasmus Prehn. Børne- og undervisningsminister: Pernille Rosenkrantz-Theil. Forsvarsminister: Trine Bramsen. Uddannelses- og forskningsminister: Ane Halsboe-Jørgensen. Erhvervsminister: Simon Kollerup. Udlændinge- og integrationsminister: Mattias Tesfaye. Beskæftigelsesminister: Peter Hummelgaard. Boligminister: Kaare Dybvad. Miljøminister: Lea Wermelin. Kulturminister og kirkeminister: Joy Mogensen.

Stifter af Alternativet forlader partiet

9. marts 2020

Stifter af Alternativet forlader partiet. Uffe Elbæk forlader partiet, han var med til at stifte. Fire ud af fem folketingsmedlemmer for Alternativet bliver løsgængere.

 

 

Lars Løkke Rasmussen præsenterer nyt parti

5. juni 2021

Tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, satte Grundlovsdag navn på sit nye politiske parti, Moderaterne.  Navnet siger helt klart noget om, hvad Løkke vil politisk med sit nye parti, men han kom hverken med konkrete idéer eller udspil under talen. Under sin tale kunne Løkke fortælle, at partiet først vil blive stiftet officielt efter kommunalvalget i november, hvor de ikke stiller op.